Home page
Glossary
Timeline
Astronomy index
Mechanics index
Sun index
Space index
Math index
Q&A index


Afterword                    

    This tour, of the world of astronomy, physics and spaceflight, may just as well end with a light-hearted 1878 poem by the Czech poet Jan Neruda. This is poem #22 in his collection of "Cosmic Songs" (Písně kosmické):

"Do Frogs Exist there Too ?"                                 
by Jan Neruda                                  
  Frogs sat around a puddle
  And gazed at heavens high
  Frog teacher pounding into skulls
  The science of the sky.

  He spoke about the heavens
  Bright dots we see there burning
  And men watch them, "astronomers"
  Like moles they dig for learning.

  When these moles start to map the stars
  The large becomes quite small
  What's twenty million miles to us
  They call one foot, that's all.

  So, as those moles did figure out
  (If you believe their plan)
  Neptune is thirty feet away
  Venus, less than one.

  If we chopped up the Sun, he said
  (Awed frogs could only stare)
  We'd get three hundred thousand Earth's
  With still a few to spare

  The Sun helps us make use of time,
  It rolls round heaven's sphere
  And cuts a workday into shifts
  "Forever" to a year

  What comets are is hard to say
  A strange manifestation
  Though this is not a reason for
  Some idle speculation

  They are no evil sign, we hope
  No reason for great fright
  As in a story we got from
  Lubyenyetsky, great knight

  A comet there appeared, and when
  It rays were seen by all
  The cobblers in a tavern
  Began a shameful brawl

  He told them how the stars we see
  So many, overhead
  Are actually only suns
  Some green, some blue, some red

  And if we use the spectroscope
  Their light tells, in addition
  Those distant stars and our Earth
  Have the same composition

  He stopped. The frogs were overwhelmed.
  Their froggy eyeballs rolled.
  "What more about this universe
  Would you like to be told?"

  "Just one more thing, please tell us sir"
  A frog asked, "Is it true?
  Do creatures live there just like us
  Do frogs exist there too?"

Seděly žáby v kaluži,
hleděly vzhůru k nebi,
starý jim žabák učený
odvíral tvrdé lebi.

Vysvětloval jim oblohu,
líűil ty světlé drtky,
mluvil o pánech hvězdářích
zove je "Světa krtky".

Pravil, že jejich hvězdný zkum
zvláštní je mírou veden,
dvacet že milionů mil
teprv jim loket jeden.

Tedy že, řekněm pro příklad
- věříme-li v ty krtky -,
k Neptunu třicet loket je,
k Venuši jen tři čtvrtky.

Rozmluvil se pak o Slunci
- žáby jsou divem němy -,
ze Slunce ž e by nastrouhal
na tři sta tisíc Zemí.

Slunce že velmi slouží nám,
paprskovými klíny
štípajíc věčnost na rok a
směnkové na termíny.

O kometách že těžkářeč,
rozhodnout že to nechce,
míní však, že by nemělo
soudit se příliš lehce.

Nejsou snad všecky nešťastny,
nejsou snad zhoubny všecky,
o jedné ale vypráví
sám rytíř Luběněcki:

sotva se její paprsky
odněkud k nám sem vdraly,
vskutku se v glinské hospodě
hanebně ševci sprali.

O hvězdách potom podotknul,
po nebi co jich všude,
skoro že samáslunce jsou,
zelené, modré, rudé.

Vezmem-li pak pod spektroskop
paprslek jejich světla,
že v něm naleznem kovy tyž,
z nichžse i Země spletla.

Umlknul. Kolem horlivě
šuškají posluchači.
Žabák se ptá, zdaž o světech
ještě cos zvědít ráči.

"Jen bychom rády věděly,"
vrch hlavy poulí zraky,
"jsou-li tam tvoři jako my,
jsou-li tam žáby taky!"


Translated by D.P. SternNote: The entire collection of Neruda's "Cosmic Songs" can be found, in Czech, at
http://citanka.cz/neruda/pk1-1.html .

    "Neptune is thirty feet away..." Neruda obviously refers to astronomical units (AU), the mean Sun-Earth distance (see here). The AU is often used by astronomers to express distances in the solar system, especially in 1878, when the exact value of the AU was less certain. His "mile" is clearly several times larger than ours. "Foot" as used here, in Czech "loket," actually means "cubit," the distance from elbow to stretched fingertips, about a foot and a half.

    The "knight Lubyenyetsky" probably refers to writings of a Polish astronomer and historian by that name (1623-75), whose "Theatrum cometicum" listed 400 comets.


Back to the Master List

Timeline     Glossary      Math index

Author and Curator:   Dr. David P. Stern
     Mail to Dr.Stern:   stargaze("at" symbol)phy6.org .

Last updated 16 March 2004